Oplæg dag 2 - 22/11

Bygninger

 

Vision for en bæredygtig varmeforsyning – med energirenovering i fokus

Svend Svendsen, Professor, DTU-byg

 

Brugeren i centrum – fokus på innovation og adfærd

Johanne Mose Entwistle, forsknings- og innovationsmedarbejder, Alexandrainstituttet

Morten Clausen, centerchef, Kommunale Ejendomme, Ishøj Kommune

 

Samarbejde - effektivitet og helhed i energirenoveringen

Dan Troest Birkemose, arkitekt, Københavns Kommune

Sven Mortensen, direktør, Enemærke & Petersen

 

Fra by til grøn metropol – fra bygningsrum til menneskerum

Niels Carsten Bluhme, Direktør for Miljø- og Teknikforvaltningen

 

Totalværdi i energirenoveringer – ny værdi for brugere og bygherre
 
Kommunala verktyg för hållbart byggande - inspiration från Sverige
 
Innovation og udvikling i offentlige/private partnerskaber
 
Visionære samarbejder og koncepter i praksis
 

Helhedsorienteret renovering – strategier og projekter fra to internationale tegne-stuer

Martin TeigelerDipl.-Ing.(FH) Architect, Project Manager, Albert Speer & Partners

Morten Ørsager, arkitekt MAA, Erik Møller Arkitekter

 

Transport

 

Stigende transportudfordringer – der er nye veje at gå

Willem de Jager, Direktør, Telewerkforum i Holland

Michael Svane, direktør, Dansk Industri Transport 

Malene Freudendal-Pedersen, lektor, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet.

 

Omstilling til elbiler i hovedstadsregionen

Gitte Davidsen, Miljøkoordinator, Fredericia Kommune og Formel M

Jette Hagensen, fuldmægtig, Trafikstyrelsen

Henrik Isaksen, direktør, Green Mobility

Søren Krøigaard, teknisk direktør, Ballerup Kommune, Formel M

 

Ny mobilitets-planlægning for store arbejdspladser

Regitze Rugholm, projektleder, Glostrup Hospital

Christine Thorsen, klima- og projektkonsulent, Ballerup Kommune

 
 

Energi

 

Strategisk Energi-planlægning på tværs af kommune-grænser - fra vision til praksis
 
Vision for en bære-dygtig varmeforsyning – med energirenovering i fokus
 
Smart Grid – tyske erfaringer og danske potentialer  

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | gate21@gate21.dk